DKF „Dziesiątce” stuknęło 30 lat

„Dziesiątka” to Dyskusyjny Klub Filmowy mający swoją siedzibę w X Liceum Ogólnokształcącym im Przemysława II na os. Rzeczypospolitej w Poznaniu. Założony i kierowany przez nauczyciela tej szkoły Macieja Plewińskiego przy współpracy polonistki Marii Sołygi jest obecnie najstarszą tego typu placówką w Polsce. DKF „Dziesiatka” przetrwał do dzisiaj wychowując kolejne pokolenia miłośników dobrych filmów. Filmowe seminaria odbywające się corocznie obrosły już w swoistą legendę . Dla młodego człowieka podróże po całej Polsce, udział w Ogólnopolskich Seminariach Filmowych, możliwość kontaktu ze sławami polskiego kina była niezapomnianym przeżyciem – mówi szef DKF-u Maciej Plewiński . A odbywało się w tym okresie wiele ciekawych imprez , jak np. doroczne Koszalińskie Spotkania Filmowe . Były to dwa wspaniałe tygodnie , podczas których młodzi ludzie żyli filmem i dyskutowali o wszystkim co z tą sztuką jest związane. Była to też okazja do obejrzenia wielu świetnych obrazów poprzedzonych wykładami lub spotkaniami z wieloma krytykami, reżyserami oraz aktorami.
Po czterech latach regularnych spotkań Polska Federacja DKF-ów łączyła „Dziesiątkę” do swojego grona i w ten sposób działalność tej poznańskiej grupy uzyskała census stałego kina . Swego czasu młodzież mogła oglądać na seansach klubowych filmy niedostępne w powszechnym rozpowszechnianiu tzw. „półkowniki”. Dzisiaj klubowicze oglądaja filmy , których nie sposób zobaczyć na dużym ekranie , m.in. mnóstwo obrazów niekomercyjnych , które nie maja szans na normalna dystrybucję ze względów finansowych . nie zmieniło się tylko jedno w „Dziesiątce” zawsze można spotkać gwiazdy polskiego kina.
W ostatnim dziesięcioleciu poszerzono działania ; raz w tygodniu projekcja filmowa wraz z prelekcją , wykłady z historii kinematografii , warsztaty prowadzone przez filmoznawców prof. Marka Henrykowskiego , prof. Andrzeja Jazdona , Andrzeja Tomczaka, coroczne listopadowe seminaria filmowe , udział w ogólnopolskich seminariach filmowych , wycieczki do łódzkiej filmówki oraz do Wrocławia na plan filmowy serialu „Pierwsza Miłość”. Klub wydaje także własny dwutygodnik „Synteza” . Warto podkreślić ,że w okresie minionych 30-tu lat przez DKF „Dziesiątka” przewinęło się około 100 tys. osób. Wielu z nich kończyło studia związane z szeroko pojętą kulturą i zostało aktorami jak np. nieżyjący już poznaniak Mariusz Sabiniewicz. Członkowie klubu są także reżyserami, operatorami i krytykami filmowymi.
W ostatnim okresie „Dziesiątka” poszerzyła swą działalność zapraszając do udziału w pracach klubowych osoby starsze. Seniorzy z Klubu Złota Jesień i innych ratajskich klubów seniora doczekali się włączenia ich w działalność DKF-u. Chwalą sobie takie spotkania , z kultura filmową na ty . Zaliczyli już w jednym roku 100 seansów, na których było około 2 tys. osób. Na tą działalność DKF-u organizatorzy uzyskują rocznie ok. 35 tys. zł. z różnych instytucji . Kiedyś w latach lepszej prosperity organizatorzy mogli do rocznych karnetów dofinansować nawet 75% ich ceny teraz tylko połowę tej kwoty. Radzą sobie jednak z tym dobrze organizując różne imprezy charytatywne. Ostatnia miała miejsce w siedzibie Muchas Putatos w kwietniu br., podczas której odbywała się loteria fantowa. Podobna akcja odbyła się wcześniej , w której udział wzieli m.in. Iwona Pawlak , Mieczysław Hryniewicz, Andrzej Pieczyński i Andrzej Lajborek. W ubiegłym roku na podobnej aukcji pojawili się m.in. Dorota Stalińska , Olgierd Łukaszewicz i Marek Piwowarski. Uzyskane w ten sposób pieniądze przeznaczane są na bieżącą działalność DKF „Dziesiątka” , a także na wyjazdy na seminaria i na plany filmowe.

Marianna Zbierska
dkfdkf