Czego Pokolenie 50+ może nauczyć się od dzieci?

Czego Pokolenie 50+ może nauczyć się od dzieci? O pasji i pracy z Joanną
Radziwiłł, współzałożycielką Fundacji Opiekuńcze Skrzydła i właścicielką
Pracowni Psychologicznej na Flexi.pl

Joanna Radziwiłł fot. Wiktor Gutt_informacja prasowa
Idąc tą samą drogą od wielu lat, drogą, którą wyznaczają pomoc i pasja, ale też szczęście rodzinne,
warto skupić się na przyszłości, którą determinują: „teraźniejszość”, „teraz” i „dzisiaj”.
Jak podkreśla, Joanna Radziwiłł, laureatka Plebiscytu Flexi.pl, psycholożka kliniczna, terapeutka,
wychowawczyni, współzałożycielka Fundacji Opiekuńcze Skrzydła oraz właścicielka Pracowni
Psychologicznej w wywiadzie dla Flexi.pl: „Dla mnie przyszłość to dzisiaj, teraz. Lubię
poznawać świat w każdej chwili, w której jestem. Teraz jest wiosna. Bardzo ją lubię, bo
ma dużo dobrej energii.”
Psychologia pomocy, psychologia pasji?
Ofiarowanie pomocy dzieciom, podopiecznym Fundacji Opiekuńcze Skrzydła, którą Joanna Radziwiłł
założyła z Magdaleną Kryńską, doskonałym pedagogiem, oraz dbanie o pacjentów Pracowni
Psychologicznej to cel, który realizowany jest z pasją. Pasja od początku przyświecała rozmówczyni
Flexi.pl, pozostając podwaliną tych działań, ich motorem sprawczym. Jak podkreśla rozmówczyni
portalu pracy i aktywności dla osób 50+ – Joanna Radziwiłł: mając w optyce dobro dzieci, warto
tworzyć im warunki do rozwoju, działać skutecznie, zwiększając obszar oddziaływania, by tworzyć
dzieciom w życiowej potrzebie odpowiednią przestrzeń. To sprawia, że będą mogły odkrywać siebie.
Bo, jak podkreśla Joanna Radziwiłł: „Moim zdaniem, dzieci są mistrzami życia wtedy, kiedy
osoba dorosła im na to pozwoli”. Dziś Fundacja ma trzy Domy dla Dzieci: w Warszawie,
Milanówku i Kamionce. Ale marzeniem Joanny Radziwiłł jest utworzenie 80 takich domów.
O doświadczeniu, wiedzy i logistyce
O pasjach, doświadczeniu, wiedzy i możliwościach, odznaczeniach i wyróżnieniach, marzeniach i
harmonii, którą przynoszą pielęgnowanie relacji z bliskimi i dbałość o siebie, a także odpowiednia
logistyka i plan, które pomagają łączyć kilka funkcji rozmawiamy z Laureatką Plebiscytu Flexi.pl, który
wyłonił ambasadorów przesłania, że metryka i aktywność nie są zależne. A piękne inicjatywy, których
owocem jest np. szczęście dziecka, są dziełem generacji 50+.

Zdj. Wiktor Gutt
Czego pokolenie 50+ – Pokolenie Flexi – może nauczyć się od dzieci? Warto poznać tę
odpowiedź.
Zobacz wywiad: https://flexi.pl/baza-wiedzy/

Zdjęcie pixabay