Czas na konkurs poetycki – pod patronatem magazynu My 60+

Poznański konkurs poetycki dla Seniorów „Moje piękne chwile – cieszmy się życiem” w tym roku odbędzie się już po raz czwarty. Wiersze nadsyłać można do 30 sierpnia 2019 r. Jego organizatorem są autorski Klub Seniora 82, Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 82 i Rada Osiedla Stare Miasto.

pisanie lavender-1573050_960_720

Magazyn „My 60+” jako patron medialny konkursu w imieniu własnym i jego organizatorów serdecznie zaprasza do udziału wszystkich poznańskich seniorów i seniorki. Konkurs ma charakter otwarty a udział w nim jest bezpłatny. Oceny przysłanych wierszy dokona Jury powołane przez organizatora. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

 

 

 

Przepisy dotyczące prac:

  1. Każdy autor może zgłosić maksymalnie 2 wiersze, napisane dowolną techniką.
  2. Do konkursu można zgłaszać tylko wiersze oryginalne, nigdzie nie publikowane.
  3. Dwa utwory w dwóch egzemplarzach każdy, należy nadsyłać wyłącznie w maszynopisie lub wydruku komputerowym formatu A-4.

4.Wszystkie utwory muszą być opatrzone godłem tzn. pseudonimem autorskim

/ nie znakiem graficznym /

Godło jest zastępnikiem imienia i nazwiska osoby biorącej udział w konkursie literackim, który z założenia je anonimowy. Godłem może być słowo, zestaw liter bądź cyfr.

  1. Do nadesłanych prac należy dołączyć zaklejona kopertę, opisaną tym samym godłem i danymi identyfikującymi autora: imię i nazwisko, adres zamieszkania telefon oraz ewentualny e-mail kontaktowy.
  2. Dane te nie będą dostępne dla organizatora aż do chwili wyłonienia zwycięzców

Wraz z przysłanym utworem, każdy autor podpisuje i przysyła do organizatora następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora i Jury konkursu poetyckiego dla Seniorów w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U. Z 1997 r. nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami/.

Poprzez wysyłanie wierszy na Konkurs, nieodpłatnie przenoszę na organizatora prawo do wykorzystania moich wierszy w publikacjach oraz innych mediach, o których zdecyduje organizator.

  1. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które nie spełniają powyższych wymogów, Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów.
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe lub działalność osób trzecich.
  1. Wiersze na konkurs można dostarczyć osobiście, nadsyłać listem poleconym adres siedziby organizatora:

Klub Seniora 82 ul. Krakowska 10, 61-889 Poznań

Terminarz:

Konkurs trwa od 1maja do 30 sierpnia 2019r. Ocena prac przez Jury nastąpi w terminie do 10 września 2019 roku. Wyniki zostaną podane do 15 września 2019 roku na stronach Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 18 września 2019r.
Ruszajcie do piór, długopisów, klawiatur!

Zdj. Pixabay