Cyfrowe Kluby Seniora – otwarte konkursy Ministra Cyfryzacji

Minister Cyfryzacji przeznaczy 12 mln zł na wsparcie Cyfrowych Klubów Seniora. W ramach dotacji około 600 podmiotów działających na rzecz animacji i wsparcia osób starszych będzie mogło zakupić nowoczesny sprzęt (laptop, tablet).

cyfry

Działanie ma wspierać walkę z wykluczeniem cyfrowym seniorów. Zostało zaplanowane w dwóch konkursach – każdy na kwotę 6 mln zł, skierowanych do:

  • jednostek samorządu terytorialnego (placówki typu „Senior +”, w tym Dzienne Domy „Senior +” i Kluby „Senior +”) – dofinansowanie na jedną placówkę nie może przekroczyć 20 tys. zł, wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej Ministra Cyfryzacji (ogłoszenie ukazało się 2 września 2022 roku).

Szczegóły na temat konkursu

  • organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów działających na rzecz osób starszych – maksymalna kwota dotacji dla oferty na realizację zadania nie może przekroczyć 20 tys. zł, termin składania ofert upływa dnia 26 września 2022 roku.

Szczegóły na temat konkursu

Za uzyskaną dotację będzie można zakupić nowy sprzęt (tablet, laptop) do wykorzystania w celu upowszechniania i rozwijania kompetencji cyfrowych seniorów.