Bezpłatne badania składu masy ciała w Poznaniu

Katedra i Zakład Bromatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu zaprasza wszystkie szczupłe osoby, zmagające się z następującymi problemami: nadciśnieniem tętniczym, podwyższonym stężeniem cholesterolu i glukozy na czczo na bezpłatne badania dotyczące składu masy ciała z określeniem procentowej zawartości tkanki tłuszczowej.

Badania prowadzone są przez Katedrę i Zakład Bromatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Każdy z pacjentów bezpłatnie otrzyma wyniki wykonanych pomiarów antropometrycznych oraz zalecenia żywieniowe.

Informacja dla Pacjenta

Katedra i Zakład Bromatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu zajmuje się badaniem jakości zdrowotnej żywności, wpływem żywności na rozwój różnych jednostek chorobowych, a także oceną sposobu żywienia i stanu odżywienia różnych grup ludności.

Prowadzone badania mają na celu ocenić skład masy ciała w tym procentową zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie u osób szczupłych. Dodatkowo u osób zakwalifikowanych do badania ocenione zostaną wybrane parametry biochemiczne tj.: stężenie cholesterolu całkowitego i jego frakcji, stężenie trójglicerydów, poziom glikemii oraz ciśnienie krwi. Badania pozwolą ocenić wpływ tych czynników na ryzyko rozwoju zespołu metabolicznego, a w konsekwencji chorób układu sercowo-naczyniowego.

Uczestniczenie w badaniu jest całkowicie bezpłatne i dobrowolne. W każdej chwili badania uczestnik może cofnąć zgodę na udział w badaniu.

Przebieg badania naukowego

Kwalifikacja do badań oraz badania antropometryczne (pomiary masy i wysokości ciała wraz z oceną zawartości tkanki tłuszczowej) będą prowadzone pod opieką dr n.med. Małgorzaty Dobrzyńskiej w Katedrze i Zakładzie Bromatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Zakwalifikowany uczestnik badania zostanie poproszony o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej sposobu żywienia i innych składowych stylu życia, które w istotny sposób wiążą się z ryzykiem występowania zespołu metabolicznego.

W drugim etapie u zakwalifikowanych uczestników zostaną wykonane bezpłatne badania laboratoryjne – oznaczenie stężenia cholesterolu całkowitego, cholesterolu HDL i LDL, trójglicerydów oraz glukozy na czczo. W tym celu niezbędne będzie pobranie około 5-10 ml krwi żylnej.

Korzyści z uczestnictwa w badaniu

Uczestniczenie w badaniach daje możliwość pogłębienia wiedzy na temat sposobu żywienia i stanu odżywienia wraz z ich wpływem na stan zdrowia. Każda osoba zakwalifikowana do badania otrzymuje bezpłatne wyniki wykonanych badań laboratoryjnych i badań antropometrycznych.

Kontakt:

Osoby prowadzące badania:
Dr n. med. Małgorzata Dobrzyńska oraz Joanna Królikowska
Telefon kontaktowy: 725 293 744
Katedra i Zakład Bromatologii
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Marcelińska 42
zdj. pixabay