Aktywne Uniwersytety Trzeciego Wieku poszukiwane!

UTW_fot. Krzysztof PacholakWłaśnie rozpoczął się nabór do kolejnej edycji programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku dla społeczności”. Program skierowany jest do słuchaczy i słuchaczek UTW z całej Polski, którzy chcą zdobywać kompetencje niezbędne, aby aktywnie działać na rzecz własnego otoczenia. Wybrane w procesie rekrutacji UTW otrzymają wsparcie w uruchomieniu grup wolontariatu i działań społecznych oraz mikro-grant.

 W 2012 roku Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności oraz ze środowiskiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku wypracowało model tworzenia w strukturach UTW grup wolontariatu i współpracy ze społecznością̨ lokalną. W procesie tym rozpoznane zostały potrzeby oraz zdiagnozowane bariery i szanse dla rozwoju wolontariatu seniorów i seniorek na Uniwersytetach Trzeciego Wieku. Jak dotąd tego typu grupy powstały już na 50 UTW w całej Polsce, angażując kilkuset słuchaczy i słuchaczek oraz inicjując działania społeczne dla kilku tysięcy mieszkańców. Realizują one różnorodne pomysły: od organizowania przedstawień teatralnych w przedszkolach po rewitalizację zaniedbanych przestrzeni miejskich i odwiedzanie samotnych osób przebywających w domach społecznych.

Tegoroczna edycja programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku dla społeczności” realizowana będzie w okresie od października 2018 roku do grudnia 2019 roku. W procesie rekrutacji zostanie wyłonionych 10 UTW, które otrzymają wsparcie w uruchomieniu grup wolontariatu i działań społecznych, m.in: zestaw materiałów informacyjno-promocyjnych oraz metodycznych poświęconych wolontariatowi, dostosowanych do specyfiki UTW, wsparcie trenerskie, spotkania warsztatowe, mikro-grant na pierwsze działania grupy wolontariatu oraz promocję w mediach działań podejmowanych przez wolontariuszy z UTW.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 30 września 2018 roku.

Formularz zgłoszeniowy i szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.utw.seniorzywakcji.pl.

Projekt „UTW dla społeczności” jest finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji” realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.

UTW-dla-spolecznosci_Chrzanow_fot.Anna-Liminowicz-4876

Fot1. Krzysztof Pacholak

Fot2. Anna Liminowicz